Help Center
Branding – När dinkurs. inte ska synas

Utifrån kunden/deltagaren så kan du välja att låta Din Kurs försvinna så det ser ut som att anmälningshanteringssystemet kommer ifrån er.

 • Texten “Anmälningssystemet levererat av: Din Kurs Sverige AB ” tas bort från “INFORMATION” rutan
 • dinkurs. logotypen och text från Bekräftelsemailet
 • dinkurs. logotypen och text bort från inbjudan till att svara på uppföljningen/enkäten
 • Använda egen mail som användare av bekräftelsemail istället för no_reply@dinkurs.se
 • Länken till anmälningsformuläret är inte dinkurs.se utan er egen domän typ: anmalan.exempel.se
 • Bifoga filer i bekräftelsemail (ex PDF, WORD-dokument och bildfiler)
 • Låta deltagarna bifoga filer i samband med sin anmälan
 • Låt användaren ändra sina uppgifter själv. Du bestämmer själv vilka uppgifter som du vill att deltagaren ska kunna ändra. Fält som påverkar priset eller har begränsningar i antal kan deltagaren inte ändra på själv
 • I extrafältet “Rullista med antal och pris” så kan du sätta start och slut tider på enstaka fält eller på hela extrafältet, exempelvis automatisk prisstegring, möjliggöra earlybird prissättning eller att tillfälligt erbjuda något speciellt.
 • Exportera fakturainformation, bland annat SIE filer och till Hoogia
 • Dölja popuprutan om att dela formuläret på facebook

Vi kan aktivera en, flera eller alla av ovanstående funktioner, ni väljer vad som passar er.

OBS!! Det enda vi inte kan ta bort Din Kurs ifrån är deltagarens kontoutdrag när anmälan betalas med kort.

Deltagarna är osäkra på säkerheten vid anmälan.

Din Kurs deltagarhanteringssystem använder sig utav HTTPS från början när anmälningsformuläret laddas in och sedan igenom hela processen med att registrera uppgifterna i Din Kurs inkl hela betalningsförfarandet. Dock kan det vara så att arrangörens hemsida i sig inte är krypterad och visar endast HTTP, men när arrangören använder sig utav IFRAME så laddar arrangörens hemsida in formuläret från Din Kurs så anmälningsförfarandet och betalningen är fortfarande HTTPS och krypterad.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol_Secure

Biträdesavtal

Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) att gälla och kommer då att ersätta personuppgiftslagen (1998:204) och personuppgiftsförordningen (1998:1191). GDPR innebär att företag som hanterar personuppgifter för ett annat företags räkning aktivt tar ansvar för att se till att GDPR:s regler följs och att hanteringen regleras i ett skriftligt avtal. Genom att tillhandahålla de tjänster som vi har avtalat om behandlar vi personuppgifter för er räkning.

Därmed betraktas vi som ett personuppgiftsbiträde i förhållande till er. Ni kan då behöva ett personuppgiftsbiträdesavtal som används för att reglera de rättigheter och skyldigheter som ska gälla mellan oss med avseende på hantering av personuppgifter. Om så är fallet så följ nedan länk, skriv under och skicka in den till oss.

Din Kurs Avtal:
Personuppgiftsbiträdesavtal

Mer info:
Datainspektionen – dataskyddsforordningen

dinkurs. använder https, vad är det?

dinkurs. – ett säkert anmälningshanteringssystem

dinkurs. använder sig utav https – Hypertext Transfer Protocol Secure, vilket betyder att all information är krypterad, läs mer på följande länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol_Secure.

På dinkurs.se används HTTPS både för administratörer som för deltagarna när de fyller i anmälningsformuläret och givetvis så är även betalningar krypterade

Så HTTPS från början till slut.

Vad är Dinkurs?

Med dinkurs. skapar man ett anmälningsformulär till alla typer av event. De kan vara enkla där deltagaren bara fyller i kontaktuppgifterna eller väldigt avancerade där man bokar boende och där kostnader för tillägg hanteras. Man kan även använda sig av flera olika sorters rabattsystem och medlemsregister.

dinkurs. hanterar även betalning om så önskas. Man kan få betalt direkt via kortbetalning eller så kan systemet skicka fakturor. Fakturorna kan antingen vara med ert bankgiro där ni själva tar hand om avprickning och påminnelsehantering. Eller så tar vi hand om dem åt er. Antingen som fakturaköp eller som bevakning.

Efter eventen är genomförda kan du även skicka ut inbjudan till uppföljnings-enkäter. Du lägger själv upp frågorna och kan jämföra resultaten mellan olika evenemang i tabellform eller grafiskt, för att se förändringar över tid.

Kontakta oss så hjälper vi dig igång.