Maria-Pia Anderloni

Jag heter Maria-Pia Anderloni och är Förvaltningschef på Sigtunastiftelsen. Vi har två verksamhetsdelar – en ideell sida som innehåller utbildning, forskning och kultur och en kommersiell del  – Hotell- och konferens.

Inom vår ideella del har vi en stor programverksamhet innehållande kurser, seminarier i egen regi och tillsammans med samarbetspartners. Vi har även en stor kulturverksamhet med bla konserter, författarmöten och kulturhelger och inom vår forskningsverksamhet har vi bla internationella forskningskonferenser som hålls på Sigtunastiftelsen men även ute i världen. Att på ett smidigt sätt kunna ta emot anmälningar och ge möjligheten att betala med kort eller faktura, som skapas automatiskt, har underlättat enormt för oss då vi tidigare fick göra detta manuellt.  Att kunna ta fram deltagarlistor lätt och smidigt ur systemet är en jättebra funktion och även kunna få biljetter som skickas till deltagaren har underlättat vår hantering.

Även vår Hotell– och konferensdel använder sig av Din Kurs bla så kan vi erbjuda möjligheten för ”stora konferenser” att man kan anmäla sig och betala direkt, detta underlättar för anordnaren av konferensen, och vi slipper på så sätt fakturera varje enskild deltagare i efterskott vilket sparar tid och är bra för kassaflödet.

Systemet är smidigt att arbeta med och förenklar vårt arbete så vi kan lägga tid och energi på annat är att administrera!

Supporten på Din Kurs är fantastiskt bra och vi får alltid snabb hjälp med de ev problem som vi har.