RSIF – ett attraktivt idrottsförbund under 50 år

Region Stockholms Idrotts- och friskvårdsförbund (RSIF), fd Stockholm landstings idrottsförbund (SLIF) är ett ideellt samverkansorgan för idrotts- och friskvårdsföreningar som riktar sig till alla medarbetare inom Region Stockholm och som möjliggör att Region Stockholms medarbetare kan delta i hälsofrämjande aktiviteter på sin fritid.
Din Kurs har hjälpt Region Stockholms olika idrotts- och friskvårdsföreningar att medlemmar har fått tillgång till evenemang som antingen är knutna till sin egen förening eller evenemang under regin av RSIF.

RSIF använder möjligheten att begränsa en administratörkonto så att användaren endast kan se evenemang, deltagare och fakturor som är relevanta för dem.
Själva Region Stockholms Idrotts- och friskvårdsförbundet är superanvändare och sedan är varje förening en användare som är begränsad så att de inte kan se andra föreningars evenemang, deltagare samt kvitton/fakturor.
Hela verksamheten samlat på ett konto.

Vidare har vi även hjälpt RSIF med att begränsa vem som kan anmäla sig till till deras evenemang.
När ett medlemskap löses till en förening så ges medlemmen behörighet till evenemang i den egna föreningen och evenemang som är knutna till organisationen.
På så sätt begränsas obehöriga att göra en anmälan till evenemangen. När evenemangen skapas knyts dem antingen till en viss förening eller att det är öppet för hela organisationen.

Mer info om RSIF

ANDRA REFERENSER

Vill du bli uppdaterad om Din Kurs?

Registrera dig för Din Kurs nyhetsbrev och få våra nyheter direkt till din inkorg